بسمه تعالی

اهم برنامه ها و اقدامات انجام شده وآتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در راستای

نهادینه سازی و اعتلای اخلاق حرفه ای

1.       صدور ابلاغ از طرف ریاست دانشگاه جهت اعضاءحقوقی و حقیقی شورای عالی اخلاق حرفه ای   

2.       تشکیل دبیرخانه شورای اخلاق حرفه ای  و انتخاب دبیر و کارشناس مسئول دبیرخانه

3.       تشکیل گروه اخلاق پزشکی/حرفه ای و انتخاب مدیرگروه و معاون آموزشی گروه

4.       تشکیل شورای عالی اخلاق حرفه ای به ریاست رییس محترم دانشگاه و حضورکلیه معاونین دانشگاه و اعضاء حقیقی و حقوقی  

5.       برگزاری جلسات فصلی شورای اخلاق حرفه ای با حضور ریاست دانشگاه ،معاونتها ،دبیر و اعضاء شورا

6.       تشکیل کارگروه بسته اعتلای اخلاق حرفه ای در معاونت آموزشی  

7.       برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته اخلاق حرفه ای در کلیه معاونتهای دانشگاه

8.       تشکیل کمیته اخلاق حرفه ای در دانشکده پرستاری و مامایی،داروسازی،بهداشت

9.       برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته اخلاق حرفه ای در کلیه دانشکده ها به دبیری استاد برتر اخلاق آن دانشکده

10.   طراحی و ایجاد سامانه اخلاق حرفه ای جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان و اساتید با مفاهیم اخلاق حرفه ای

11.   راه اندازی کانال تلگرامی اخلاق حرفه ای با محوریت پیامهای معرفی و تبیین اخلاق حرفه ای و دریافت پیشنهادات و نظرات دانشجویان و اعضاء هیات علمی

12.   تدوین و گرد آوری شیوه نامه و راهنمای رعایت اخلاق حرفه ای در دانشگاه

13.   اجرای انتخابات و نظرسنجی آنلاین استاد نمونه اخلاق حرفه ای از دید گاه دانشجویان برای اولین بار در کشور

14.   تقدیر از اساتید برگزیده اخلاق در هفته بزرگداشت مقام معلم و معرفی نفرات برگزیده به تفکیک دانشکده بر روی سایت دانشگاه

15.   برگزاری کارگاه توانمندسازی اخلاق حرفه ای ویژه اعضاءهیات علمی و دانشجویان پرستاری در دانشکده پرستاری مامایی  

16.   برگزاری کارگاه توانمندسازی اخلاق حرفه ای ویژه اعضاءهیات علمی و دانشجویان مامایی در دانشکده پرستاری مامایی  

17.   برگزاری کارگاه توانمندسازی اخلاق حرفه ای ویژه اعضاءهیات علمی ،دانشجویان و دستیاران وکارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

18.   برگزاری نشست هم اندیشی یک روزه با موضوع بایدها و نبایدهای اخلاق حرفه ای با حضور اعضا شورای عالی اخلاق حرفه ای و جمعی از روسا و معاونین دانشکده ها ی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

19.   تدوین و ارائه سرفصلهای دروس نظری عملی اخلاق حرفه ای رشته های علوم پزشکی به تفکیک هر رشته از دانشکده های پرستاری-مامایی،داروسازی،دندانپزشکی و پیراپزشکی به شورای اخلاق حرفه ای دانشگاه

20.   ابلاغ دستورالعمل و آیین نامه  ارزشیابی دستیاران در حیطه پایبندی به اصول حرفه ای جهت اجرا (ابلاغی از معاونت آموزشی وزارت بهداشت) به دانشکده ها

21.   برنامه ریزی تولید محتوی متعدد آموزشی در زمینه اخلاق حرفه ای و قرار دهی آن در سامانه اخلاق حرفه ای جهت استفاده دانشجویان

22.   برنامه ریزی جهت انتخاب دانشجو و پرسنل برتر اخلاق  

23.   برگزاری دوره دو روزه دانش افزایی اعضا محترم هیات علمی(توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری) با موضوع اخلاق حرفه ای و با حضور آقای دکتر ضیاءالدین تابعی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

24.برگزاری کارگاه مقدماتی آشنایی با اصول اخلاق حرفه ای ویژه کانون اخلاق حرفه ای دانشجویی 

25.برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری توسط نهاد مقام معظم رهبری و امور بانوان 

26.برگزاری کارگاه آشنایی با اصول اخلاق حرفه ای و نحوه ارتباط با بیمار ویژه دستیاران جدیدالورود