قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی،دستیاران ،دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه جهت درج پیشنهادات و انتقادات خود به ایمیل زیر تماس حاصل بفرمایید. 
پست الکترونیک: pec@kums.ac.ir