اعضای کارگروه بسته اعتلای اخلاق حرفه ای معاونت آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر پگاه پروین زاد(مسئول بسته اعتلای اخلاق حرفه ای  معاونت آموزشی)

2

دکتر علی الماسی

3

حجت الاسلام جواد افشار

4

دکتر بابک ایزدی

5

دکتر ناصر نظری

6

دکتر آرش بستانی

7

دکتر مهدی زبیری

8

بیژن صبور

9

دکتر نرگس ضیایی

10

دکتر هوشنگ نجفی

11

دکتر عاطفه انصاریان

12

دکتر سیاوش وزیری

13

دکتر علی اکبر پرویزی فرد

14

ارسلان نادری پور

15

دکتر میترا بنیانی

16

دکتر فاطمه پرندین

17

دکتر عمران داوری نژاد

18

بهروز اسدی

19

حسین زرین فام

20

دکتر علی میکاییلی

21

دکتر رضا تحویلیان

22

دکتر فرود شهبازی

23

مهنوش تیماره

24

مونا صادق الوعد

25

شکوه صادقی

26

پروین عباسی

27

میترا کولیوند