دکتر میترا بنیانی

مدرک تحصیلی: متخصص بیماریهای داخلی 

شماره تماس:08338378100

ایمیل:mboniani@kums.ac.ir   

مسولیتهای اجرایی:

 مسئول شورای اخلاق حرفه ای دانشگاه و آموزش پاسخگو