تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۱۶,۳۶۳,۹۳۱ نفر
۷,۷۹۱ نفر
۸,۳۳۳ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.227.235.216
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۷ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۲۶ ۱   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۲۵ ۲   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۲۴ ۵   کاربر ۸   صفحه
۰۶/۲۳ ۷   کاربر ۹   صفحه
۰۶/۲۲ ۹۲   کاربر ۹۶   صفحه
۰۶/۲۱ ۱۴۲   کاربر ۱۴۳   صفحه
۰۶/۲۰ ۳۲   کاربر ۳۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۵۰۶   کاربر ۲,۵۰۶   صفحه
۰۶/۱۸ ۸۸۶   کاربر ۸۸۶   صفحه
۰۶/۱۷ ۳۵   کاربر ۳۷   صفحه
۰۶/۱۶ ۱۲   کاربر ۱۶   صفحه
۰۶/۱۵ ۲   کاربر ۷   صفحه
۰۶/۱۴ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۱۳ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۱۲ ۴   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۱۱ ۴   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۱۰ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۶/۰۹ ۴   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۰۸ ۸۷   کاربر ۸۹   صفحه
۰۶/۰۷ ۱۲۰   کاربر ۱۲۱   صفحه
۰۶/۰۶ ۷۲۷   کاربر ۷۲۷   صفحه
۰۶/۰۵ ۳۱۸   کاربر ۳۱۸   صفحه
۰۶/۰۴ ۶۴   کاربر ۷۲   صفحه
۰۶/۰۳ ۲۰۷   کاربر ۲۲۱   صفحه
۰۶/۰۲ ۳۲۰   کاربر ۳۲۰   صفحه
۰۶/۰۱ ۳۳۴   کاربر ۳۳۷   صفحه
۰۵/۳۱ ۳۰۲   کاربر ۳۰۵   صفحه
۰۵/۳۰ ۷۰۹   کاربر ۷۰۹   صفحه
۰۵/۲۹ ۲۸۱   کاربر ۲۸۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷۳۳ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۸۵۷ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۷۰۷ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۶۹۹ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۷۳۲ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۷۲۲ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۵۰۱ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۶۰۴ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۷۸۲ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۱۲۳ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۹۲۴ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۵۲۲ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۲۵۴ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۴۹۵ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۲۹۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۵۷۳ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۵۵۳ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۷۸۱ ۷ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۲۶۷ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۳۷۲ ۶ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷۴۳ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۱۴۰ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۲۵ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸۷۵ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
SWE
SWE
۶,۹۰۸,۳۴۲ ۴۳ %
IRN
IRN
۴,۰۰۶,۹۳۲ ۲۵ %
ZZZ
ZZZ
۱,۳۰۹,۵۰۵ ۸ %
USA
USA
۱,۱۲۳,۷۸۲ ۷ %
ROM
ROM
۸۴۵,۹۸۳ ۵ %
DEU
DEU
۶۷۷,۸۱۸ ۴ %
CHN
CHN
۲۲۸,۳۱۰ ۱ %
GBR
GBR
۲۰۳,۱۹۹ ۱ %
RUS
RUS
۱۷۲,۲۷۷ ۱ %
JPN
JPN
۱۶۴,۲۵۱ ۱ %
TUR
TUR
۷۴,۲۸۹ ۰ %
UKR
UKR
۶۴,۴۲۴ ۰ %
DNK
DNK
۶۴,۱۸۹ ۰ %
FRA
FRA
۶۳,۲۲۰ ۰ %
SEN
SEN
۵۴,۳۸۵ ۰ %
CAN
CAN
۴۴,۴۵۳ ۰ %
NLD
NLD
۳۲,۴۰۹ ۰ %
POL
POL
۲۸,۷۴۶ ۰ %
AUS
AUS
۲۶,۳۳۵ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۹۱۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۱۱,۳۹۴ ۵۳ %
Chrome
Chrome
۴,۷۸۲ ۲۲ %
Other
Other
۳,۷۱۵ ۱۷ %
Mozilla
Mozilla
۷۴۴ ۳ %
Safari
Safari
۳۱۵ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۹۲ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۷۹ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۰۵ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۸۵ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۲ ۰ %
Edge
Edge
۴۱ ۰ %
Opera
Opera
۲۶ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۴,۴۹۳ ۳۹ %
Windows 7 ۲,۴۱۴ ۲۱ %
Linux ۲,۳۳۱ ۲۰ %
Windows 10 ۹۹۳ ۹ %
Windows 8 ۴۸۵ ۴ %
XP ۳۵۲ ۳ %
iOS ۲۳۹ ۲ %
Vista ۱۶۷ ۱ %
Android ۳۸ ۰ %
Windows 2003 ۲۲ ۰ %
FreeBSD ۵ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
تدوین راهنمای عمومی اخلاق برای حرفه مندان پزشکی ۵
کانال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
پورتال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
اخلاق حرفه ای ارتباط دانشجویان دندانپزشکی ۴
دکتر میترا بنیانی ۳
کدهای پزشکی ۳
کانال درس اخلاق حرفه ای ۲
اخلاق حرفه ای ۲
کانال تلگرامی کانون اخلاق حرفه ای ۲
کدهای اخلاقیشاغلین حرف پزشکی ۲
کدهای ارتباطی بین اداری ومدیریتی ۲
{q} ۲
کد های اخلاقی راهنمای عمومی کدهای اخلاقی ۱
آدرس دکترمیترا بنیانی ۱
کوریکولوم پزشکی اخلاق حرفه ای ۱
اخلاق حرفه ای کارگذاران اسلامی مبتنی بر ۱
کانال تلگرامی دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه ۱
print/6325 ۱
محتوای کدهای اخلاقی شاغلین حرفه پزشکی ۱
کد اخلاق انتقال خون ۱
اخلاق حرفه ای پزشکی ۱
دانشکده داروسازی کمیته اخلاق ۱
کدهای عمومی اخلاق در ایران ۱
مستنذات کنتل کیفیت ازمایشگته پزشکی ۱
کدهای اخلاقی شاغلین حرف پزشکی ۱
متخصص داخلی دکتر میترا بنیانی ۱
کد اخلاقی حرف پزشکی ۱
کد اخلاقی شاغلین با حروف پزشکی ۱
اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های دینی ۱
اخلاق حرفه ای دندانپزشکی ۱
کد های اخلاقی حرفه پزشکی ۱
نمونه برنامه عملیاتی ۱
صوتجلسه اخلاقی ۱
بسته برنامهئ اعتلای اخلاقی ۱
کدهای اخلاقی حرف پزشکی ۱
صورتجلسه اخلاق حرفه ۱
کانال اخلاق حرفه ای ۱
رگ گیری در بزشکی ۱
کدهای پرستاری بین المللی ۱
دکتر هوشیار عباسی ۱
کانال اخلاق حرفه ای هنرستان ۱
محمود رحمتی ۱
گروه اخلاق ۱
دانلود کانال اخلاق حرفه ای کاردانش ۱
فراخوان طرح های پژوهشی ۱
ادرس کانال اخلاق حرفه ای ۱
غلامرضا بهرامی ۱
کانال رسمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
گروه تلگرامی درس اخلاق حرفه ای ۱
دکتر فدوی ۱