اعضای کمیته اخلاق حرفه ای دانشکده داروسازی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر محسن شهلایی(دبیر کمیته و استاد برگزیده اخلاق )

2

دکتر لیلا بهبود

3

دکتر علیرضا علی آبادی

4

دکتر رضا تحویلیان

5

دکتر مهسا راسخیان

6

دکتر غلامرضا بهرامی