معرفی و تاریخچه شورای اخلاق حرفه ای

با عنایت به اهمیتی که دین مبین اسلام برای انسان و مراعات اصول اخلاقی قایل است و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ارتقا،کشور از بعد علمی،اخلاقی و اقتصادی در چشم انداز تدوین شده سال 1404 و با توجه به نقش رعایت اصول اخلاقی در همه ابعاد و سلامت ،رضایت خاطر نقش آفرینان نظام سلامت به ویژه خدمت گیرندگان ،با تاکید وزارت بهداشت از سال 1390 شورای اخلاق حرفه ای در سطح دانشگاه به ریاست رئیس محترم دانشگاه و دبیری پروفسور علی الماسی تشکیل و ابلاغ اعضا، حقوقی و حقیقی شورا از طرف ریاست محترم دانشگاه صادر گردید از سال 1390 تا کنون 14 جلسه شورای اخلاق حرفه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار گردیده و محور اصلی وظایف این شورا ، اجرای دستورالعملها و آیین نامه های ابلاغی وزارت محترم بهداشت ، نظارت، ترویج ، نهادینه سازی و اعتلای اخلاق حرفه ای در دانشگاه و در میان شاغلین حرف سلامت است.