راههای ارتباطی

پست الکترونیک: pec@kums.ac.ir 

آدرس دبیرخانه شورا : بلوار شهید بهشتی - محوطه بیمارستان طالقانی - پشت کتابخانه مرکزی - مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 شماره های تماس :

   083: پیش شماره

38378100

38378101

38378102

 شماره فاکس :          38367332 - 083 

کانال تلگرام اخلاق حرفه ای:
تلگرام