اعضای شورای عالی اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکترمحمودرضا مرادی

رئیس دانشگاه

رئیس شورا

2

حجت الاسلام حاج آقا جواد افشار

مسئول نهاد رهبری

عضو شورا

3

دکترحبیب اله خزایی

معاونت آموزشی

عضو شورا

4

دکتر علی الماسی

دبیر شورا

دبیر شورا

5

دکتر بابک ایزدی

مدیرگروه اخلاق پزشکی

عضو شورا

6

دکتربهمن روشنی

معاونت درمان

عضو شورا

7

دکترفرید نجفی

معاونت پژوهشی

عضو شورا

8

دکترمحمدرضا غلامی

معاونت دانشجویی

عضو شورا

9

دکتر ارتین کمالی

رئیس سازمان پزشکی قانونی

عضو شورا

10

فاطمه دارابی

عضو هیات علمی

عضو شورا

11

دکترمحمدباقر حیدری

رئیس سازمان نطام پزشکی

عضو شورا

12

دکتر رضا تحویلیان

عضو هیات علمی

عضو شورا

13

دکتر سید ابوالحسن سیدزاده

عضو هیات علمی

عضو شورا

14

دکتر پگاه پروین زاد

سرپرست مرکز مهارتهای بالینی

عضو شورا

15

سید جلال کاظمی اسکویی

رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

عضو شورا

16

دکتر میترا بنیانی

مسئول شورای اخلاق حرفه ای