دومین برنامه راهبردی اخلاق پزشکی در جمهوری اسلامی ایران

 

بسمه تعالی

اهم برنامه ها و اقدامات انجام شده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در راستای نهادینه سازی و اعتلای اخلاق حرفه ای

 

1. صدور ابلاغ از طرف ریاست دانشگاه جهت اعضاءحقوقی و حقیقی شورای عالی اخلاق حرفه ای

2. تشکیل دبیرخانه شورای اخلاق حرفه ای و انتخاب دبیر و کارشناس مسئول دبیرخانه

3. تشکیل گروه اخلاق پزشکی/حرفه ای و انتخاب مدیرگروه و معاون آموزشی گروه

4. تشکیل شورای عالی اخلاق حرفه ای به ریاست رئیس محترم دانشگاه و حضورکلیه معاونین دانشگاه و اعضاء حقیقی و حقوقی

5. برگزاری جلسات فصلی شورای اخلاق حرفه ای با حضور ریاست دانشگاه ،معاونتها ،دبیر و اعضاء شورا

6. تشکیل جلسات ادواری ماهیانه و در موارد خاص هفتگی توسط مدیر گروه اخلاق، کارشناس مسئول شورای اخلاق  و آموزش پاسخگو، دبیر شورای اخلاق، نماینده کار گروه اخلاق دانشجوئی و نماینده اساتید به منظور ارزشیابی برنامه های گذشته و برنامه ریزی برای آینده

7. تهیه و تدوین فلوچارت اخلاق حرفه ای در معاونت های دانشگاه و دانشکده ها، بیمارستان ها و دیگرمراکز تابع دانشگاه

8. تشکیل کارگروه بسته اعتلای اخلاق حرفه ای در معاونت آموزشی

9. تشکیل کمیته اخلاق حرفه ای در دانشکده پرستاری و مامایی و دندانپزشکی ،داروسازی،بهداشت،  به دبیری استاد برتر اخلاق آن دانشکده

10. طراحی و ایجاد سامانه اخلاق حرفه ای به آدرس( http://pec.kums.ac.ir ) جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان و اساتید با مفاهیم اخلاق حرفه ای

11. راه اندازی کانال تلگرامی اخلاق حرفه ای telegram.me/professionalism) ( با محوریت پیامهای معرفی و تبیین اخلاق حرفه ای و دریافت پیشنهادات و نظرات دانشجویان و اعضاء هیات علمی

12 . تدوین و گرد آوری شیوه نامه و راهنمای رعایت اخلاق حرفه ای در دانشگاه

13 . اجرای دو دوره انتخابات و نظرسنجی آنلاین استاد نمونه اخلاق حرفه ای از دید گاه دانشجویان

14 . تقدیر سالانه از اساتید برگزیده اخلاق در هفته بزرگداشت مقام معلم و معرفی نفرات برگزیده به تفکیک دانشکده بر روی سایت دانشگاه

15 . برگزاری کارگاه توانمندسازی اخلاق حرفه ای ویژه اعضاءهیات علمی و دانشجویان پرستاری در دانشکده پرستاری مامایی

16 . برگزاری کارگاه توانمندسازی اخلاق حرفه ای ویژه اعضاءهیات علمی و دانشجویان مامایی دردانشکده پرستاری مامایی

17 . برگزاری کارگاه توانمندسازی اخلاق حرفه ای ویژه اعضاءهیات علمی ،دانشجویان و دستیاران وکارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

18 . برگزاری نشست هم اندیشی یک روزه با موضوع بایدها و نبایدهای اخلاق حرفه ای با حضوراعضا شورای عالی اخلاق حرفه ای و جمعی از روسا و معاونین دانشکده ها ی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

19 . ارائه سرفصلهای مدون دروس نظری عملی اخلاق حرفه ای رشته های علوم پزشکی به تفکیک هر رشته از دانشکده های پرستاری-مامایی،داروسازی،دندانپزشکی و پیراپزشکی به شورای اخلاق حرفه ای دانشگاه

20 . ابلاغ دستورالعمل و آیین نامه ارزشیابی دستیاران در حیطه پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای جهت اجرا (ابلاغی از معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دانشکده ها)

21 .تشکیل کمیته های ارزیابی اخلاق حرفه ای دستیاران (سطوح 1و 2و 3) در دانشکده پزشکی-مراکز آموزشی درمانی- گروههای آموزشی

22 . برگزاری دوره دو روزه دانش افزایی اعضا محترم هیات علمی)توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری( با موضوع اخلاق حرفه ای و با حضور آقای دکتر ضیاءالدین تابعی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

23 .راه اندازی گروه تلگرامی ویژه اعضای شورای اخلاق حرفه ای جهت جمع آوری پیشنهادات و نظرات و اطلاع رسانی به اعضا 

24.تاسیس کانون اخلاق حرفه ای دانشجویی

25 .برگزاری اولین دوره کارگاه مقدماتی اخلاق حرفه ای ویژه اعضای انجمن دانشجویی اخلاق حرفه ای دانشگاه  

26. برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری توسط نهاد مقام معظم رهبری و امور بانوان 

27.برگزاری کارگاه آشنایی با اصول اخلاق حرفه ای و نحوه ارتباط با بیمار ویژه دستیاران جدیدالورود مهر

28.برگزاری نشستهای مشترک اساتید و دانشجویان در زمینه اخلاق حرفه ای در دانشکده های بهداشت ،دندانپزشکی،پیراپزشکی   

29.برگزاری جلسه مشترک روسا و مدیران بیمارستانهای استان کرمانشاه با هدف تشکیل و فعال شدن کمیته های اخلاق حرفه ای در کلیه بیمارستانها

30.برگزاری جلسه مشترک روسا و معاونین آموزشی دانشکده ها با مسئول بسته اخلاق حرفه ای با هدف فعال نمودن کمیته های اخلاق حرفه ای دانشکده ها

  

محورهای کلی برنامه ها و اقدامات در دست اجرای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حیطه اعتلای اخلاق حرفه ای

1.      تدوین واجرای کوریکولومهای آموزشی(آشکار و پنهان)  اخلاق حرفه ای به تفکیک هررشته در کلیه دانشکده ها

2.      تدوین و اجرای کدهای پوشش و رفتار حرفه ای دانشجویان و کارکنان دانشگاه

3.      نهادینه کردن زیرساختهای اعتلای اخلاق حرفه ای در کلیه دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی

4.      احصای ارزشهای اخلاق حرفه ای حرف پزشکی در قالب کدهای اخلاق حرفه ای به تفکیک هر رشته (در قالب جزوات، بروشورها و پیامهای آموزشی)

5.      آموزش کدها و اصول اخلاق حرفه ای با تم طولی و مستمر به دانشجویان به تفکیک هر رشته

6.       احصای شاخصهای ارزیابی و رصد اخلاق حرفه ای 

7.      برگزاری نشستهای هم اندیشی اعضا هیات علمی در زمینه اعتلای اخلاق حرفه ای

8.      تدوین آیین نامه یا شیوه نامه تقدیر از اساتید و دانشجویان برتر در زمینه اخلاق حرفه ای

9.      تقدیر سالانه از اساتید،پرستاران،دانشجویان برگزیده اخلاق در روزهای خاص خود

10.  تهیه فیلم و محتوای آموزشی توسط کانونهای فرهنگی هنری دانشگاه با هدف ترویج و اطلاع رسانی اخلاق حرفه ای

11.  تدوین و اجرای برنامه تمرین روپوش سفید برای دانشجویان جدیدالورود به بیمارستان با هدف تمرین اخلاق و رفتار شایسته بر بالین بیمار

12.  ارتقا سیستم بر خط مسؤلیت پذیری و پاسخگوئی در سطح دانشگاه و جامعه در رابطه با موارد "باید" و "نباید" اخلاقی

13.  استمرار برگزاری جلسات فصلی شورای اخلاق حرفه ای

14.  استمرار برگزاری کارگاهها و کنفرانسهای آموزشی اخلاق حرفه ای ویژه اعضا هیات علمی،دانشجویان و کارکنان دانشگاه

15.  تشکیل و فعال شدن کمیته های دانشگاهی اخلاق در آموزش و کمیته های اخلاق حرفه ای در کلیه دانشکده ها و بیمارستانها

16.  طراحی نظام ارزیابی بیرونی کمیته های اخلاق بیمارستانی

17.  استمرار برگزاری نشستهای مشترک اساتید و دانشجویان در زمینه اخلاق حرفه ای

18.  تدوین و اجرای دستورالعمل مدون انتخاب سالانه اساتید برتر اخلاق 

19.تدوین و اجرای برنامه عملیاتی در کمیته های اخلاق دانشکده ها (با هدف احصا و آموزش کدهای اخلاق حرفه ای)