اخبار

راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای اعضای نظام پزشکی رونمایی شد

راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای اعضای نظام پزشکی رونمایی شد
راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای اعضای نظام پزشکی رونمایی شد. این راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای اعضای سازمان نظام پزشکی دارای ۱۲ فصل درباره تکالیف عام، ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت، اولویت منافع بیمار، رعایت انصاف و بیطرفی، صداقت و درستکاری، احترام به حق انتخاب دریافت کنندگان خدمات سلامت، رازداری و حریم خصوصی، مدیریت خطاهای پزشکی، ارتباط با سایر همکاران، مسئولیت های اجتماعی و سازمانی حرفه مندان، پوشش حرفه ای در محیط های بالینی و آموزش و پژوهش های پزشکی است.

به گزارش عیارآنلاین، این راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای اعضای سازمان نظام پزشکی دارای ۱۲ فصل درباره تکالیف عام، ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت، اولویت منافع بیمار، رعایت انصاف و بیطرفی، صداقت و درستکاری، احترام به حق انتخاب دریافت کنندگان خدمات سلامت، رازداری و حریم خصوصی، مدیریت خطاهای پزشکی، ارتباط با سایر همکاران، مسئولیت های اجتماعی و سازمانی حرفه مندان، پوشش حرفه ای در محیط های بالینی و آموزش و پژوهش های پزشکی است.
از سال ۱۳۴۸ که آیین نامه انتظامی نظام پزشکی در کشور صادر شد تاکنون هیچ آیین نامه یا سندی درباره اخلاق حرفه ای در کشور وجود نداشته است که سازمان نظام پزشکی در سال گذشته مراحل طراحی این سند را در دستور کار خود قرار داد و امروز مراسم رونمایی این راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای برگزار شد.
در این سند اهداف نظام پزشکی به صورت حرفه ای تنظیم شده است و تمامی جامعه پزشکی رعایت مواد این آیین نامه را ملزم به اجرا هستند و در صورت رعایت نکردن و تخطی از آن، نیز مجازات های انتظامی در انتظار پزشکان است.
از این پس مرجع اصلی حرف پزشکی در بحث اخلاق پزشکی این سند خواهد بود و همه پزشکان باید این موارد آیین نامه را به خوبی رعایت کنند.
علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در مراسم رونمایی از راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای اعضای نظام پزشکی گفت: پس از سال ۱۳۴۸ با تصویب آیین نامه انتظامی تاکنون چنین پیوستی در عرصه اخلاق پزشکی در کشور نداشته ایم.
ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این مراسم گفت: در کشور درباره اخلاق حرفه ای مستندات قانونی وجود داشت و خوشحالیم که راهنمای اخلاق حرفه ای پزشکان توسط سازمان نظام پزشکی تهیه شده است و امیدواریم تمام موارد مندرج در آن مبنای رفتار جامعه پزشکی باشد.
احسان شمس کوشکی، مدیر اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی نیز در این مراسم اظهار کرد: از سال ۱۳۴۸ برای نخستین بار آیین نامه انتظامی نظام پزشکی تدوین شد و این آیین نامه پس از حدود ۵۰ سال با راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای اعضای سازمان نظام پزشکی تکمیل و استانداردهای اخلاقی تدوین شد.
شمس کوشکی اضافه کرد: آیین نامه اخلاق حرفه ای بیش از اینکه جنبه انتظامی داشته باشد جنبه کاهش استرس و راهنمایی پزشکان را خواهد داشت.

منبع: ایرنا

۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۴۷
عیارآنلاین |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید