اعضای شورای عالی اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکترمحمودرضا مرادی

سرپرست دانشگاه

رئیس شورا

2

حجت الاسلام حاج آقا جواد افشار

مسئول نهاد رهبری

عضو شورا

3

دکتر فرید نجفی

معاونت آموزشی

عضو شورا

4

دکتر علی الماسی

معاونت اجتماعی

دبیر شورا

5

دکتر بابک ایزدی

مدیرگروه اخلاق پزشکی

عضو شورا

6

دکتر فاطمه رجعتی

رئیس مرکز مطالعات و توسعه

عضو شورا

7

دکترهوشنگ امیریان

معاونت درمان

عضو شورا

8

دکتر بهروز حمزه

معاونت پژوهشی

عضو شورا

9

دکترمحمرضا غلامی

معاونت دانشجویی

عضو شورا

10

دکتر ارتین کمالی

رئیس اداره پزشکی قانونی

عضو شورا

11

فاطمه دارابی

عضو هیات علمی

عضو شورا

12

دکترمحمدباقرحیدری

رئیس سازمان نطام پزشکی

عضو شورا

13

دکتر سیامک سهرابی

مدیر درمان تامین اجتماعی

عضو شورا

14

دکتر رضا تحویلیان

عضو هیات علمی

عضو شورا

15

دکتر حمیدرضا عمرانی

عضو هیات علمی

عضو شورا

16

دکتر سید ابوالحسن سیدزاده

عضو هیات علمی

عضو شورا

17

دکتر پگاه پروین زاد

سرپرست مرکز مهارتهای بالینی

عضو شورا

18

سید جلال کاظمی اسکویی

رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

عضو شورا

19  آرشام امجدیان  دبیر کانون اخلاق حرفه ای دانشجویی  عضو شورا 
20

دکتر میترا بنیانی

متخصص داخلی _کارشناس مسئول شورای اخلاق حرفه ای